Pestex İlaçlamaSilo Fümigasyonu

Silo Fümigasyonu

Profesyonel Silo Fümigasyonu: Verimli Depolama İçin Etkili Haşere Kontrolü

 

Tarım sektörü, ürünlerin hasat edilmesinden sonra depolanması aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Bunlardan biri de haşere ve zararlı organizmaların ürünlerdeki zararlı etkileridir. Bu sorunun üstesinden gelmek ve ürünlerin uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlamak için profesyonel silo fümigasyonu önemli bir rol oynamaktadır.

 

Profesyonel Silo Fümigasyonu Nedir?

Profesyonel silo fümigasyonu, tarım ürünlerinin depolandığı silolarda bulunan haşere ve zararlı organizmaların kontrol altına alınması için uygulanan bir yöntemdir. Bu işlem, lisanslı ve deneyimli haşere kontrol uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Silo fümigasyonu, ürünlerin kalitesini ve değerini korumak, haşere kaynaklı zararları önlemek ve depolama süresini uzatmak için önemlidir.

 

Profesyonel Silo Fümigasyonu Nasıl Çalışır?

Profesyonel silo fümigasyonu aşağıdaki adımları içerir:

 

a. Değerlendirme: Haşere kontrol uzmanı, depolanan ürünlerdeki haşere türünü ve popülasyonunu belirlemek için detaylı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, uygun fümigasyon yöntemini ve gereken kimyasalın miktarını belirlemek için önemlidir.

 

b. Hazırlık: Fümigasyon işlemi öncesinde, silo sahibi veya işletmecisi, silodaki ürünleri korumak için gerekli önlemleri alır. Ürünlerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi, ambalajlanması veya korunması gerekebilir.

 

c. Gaz Uygulaması: Fümigasyon işlemi, özel olarak formüle edilmiş gazın siloya uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzmanlar, gazı silonun içine enjekte eder veya gaz generatörleri kullanır. Gaz, silo içindeki hava akımıyla yayılır ve haşerelerin solunum sistemine etki ederek ölümlerine yol açar.

 

d. Havalandırma ve Kontrol: Belirli bir süre sonra, silo havalandırılır ve gazın izlerinin temizlenmesi için kontrollü bir havalandırma işlemi yapılır. Bu aşama, depolanan ürünlerin gazdan arındırılmasını ve güvenli bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

 

Profesyonel Silo Fümigasyonunun Avantajları:

Etkili Haşere Kontrolü: Profesyonel silo fümigasyonu, depolanan ürünlerdeki haşere popülasyonunu etkin bir şekilde kontrol eder. Gaz, silo içindeki tüm bölgelere yayılarak haşereleri öldürür. Bu, ürünlerdeki hasarın önlenmesine ve depolama süresinin uzatılmasına yardımcı olur.

Ürün Kalitesini ve Değerini Koruma: Haşere ve zararlı organizmalar, depolanan ürünlere ciddi zararlar verebilir ve kalite kaybına neden olabilir. Profesyonel silo fümigasyonu, bu riskleri azaltarak ürünlerin kalitesini ve değerini korur.

Uzun Süreli Depolama: Silo fümigasyonu, ürünlerin uzun süre sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağlar. Haşerelerin kontrol altına alınması, ürünlerin depolama süresinin uzamasına ve hasat dönemi dışında da pazarlama imkanı sağlamasına olanak tanır.

 

Profesyonel Silo Fümigasyonunda Dikkate Alınması Gerekenler:

Lisanslı Uzmanlarla Çalışma: Profesyonel silo fümigasyonu, lisanslı ve deneyimli haşere kontrol uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Uzmanlar, ürün türünü ve fümigasyon için uygun kimyasalları anlamak için gerekli eğitimi almışlardır.

Güvenlik Önlemleri: Silo fümigasyonu, doğru güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirir. Uzmanlar, kimyasalların doğru şekilde kullanımı, gazın sızıntılarına karşı önlemler ve uygun solunum ekipmanı gibi konularda dikkatli olmalıdır.

Etiketleme ve İletişim: Siloya fümigasyon yapıldığında, uygun etiketleme ve iletişim önlemleri alınmalıdır. Bu, siloya girişin kontrol altında tutulmasını sağlar ve çalışanların ve ziyaretçilerin uygun bilgilendirmeyle korunmasını sağlar.

 

Hububat siloların da fümigasyon, siloların yapılış özelliğine göre değişiklikler gösterir. Derin silolar genellikle elevatörlü silolardır. Bu tip silolarda hububat bir silodan diğerine aktarılırken mayi, tablet veya toz haldeki fümigantlarla akış sırasında karıştırılarak veya püskürtülerek gazlanır. Derin silo fümigasyonunda en önemli husus; tatbik edilen fümigantın derinlikle mütenasip bir nüfuz kabiliyeti olup olmadığının dikkate alınmasıdır. Eğer ürünün tamamı enfekteli ise, tabakalar halinde fümigasyon yapmak gerekir. Aksi halde ya üstten fümigant pülverize etme suretiyle satıh veya enfeksiyonlu kısımlara sonda ile ulaşarak nokta fümigasyonu yapılır.

Düz depo veya derin olmayan silolardaki ürün, yığının altından ve üstünden 50 cm.lik tabaklar dışındaki ara kısma özel sonda aletleri ile tabletlerin bırakılması suretiyle ilaçlanır. Bu şekil uygulama sonda aleti ile dipten itibaren dökme hububatın değişik derinliklerine tabletlerin kademeli olarak bırakılması ile yapılır. Derinliği 3,5 m.yi aşmayan silolarda alüminyum fosfit veya alüminyum fosfitteki bazı eksik ve olumsuz özellikler giderilerek geliştirilmiş olan magnezyum fosfit aktif maddeli preparatlarla da bu uygulama başarılı olarak yapılabilir.

 

Profesyonel silo fümigasyonu, tarım sektöründe etkili bir haşere kontrol yöntemidir. Depolanan ürünlerdeki haşere popülasyonunu kontrol altına alarak, ürünlerin kalitesini ve değerini korur, depolama süresini uzatır ve zararlı organizmaların neden olduğu hasarları önler. Uzmanlar tarafından dikkatle yönetilen profesyonel silo fümigasyonu, tarım işletmelerine sağlıklı ve verimli depolama imkanı sağlar. Ancak, güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi ve lisanslı uzmanlarla çalışılması önemlidir.

Profesyonel fümigasyon hizmetlerimizi tüm Türkiye'ye sağlamaktayız. İstanbul'un her semtine en uygun fiyatla, kokusuz %100 ekolojik ve garantili böcek ilaçlama hizmetimizi ulaştırmaktayız.

Arayın